Karin Bäckdahl

Om foredragsholderen

Karin Bäckdahl er legespesialist i barne-og ungdomsmedisin, og har vært det i 20 år. Karin er den første barnelege i Sverige som også er spesialist i palliativ medisin. Hun har siden 2013 arbeidet som overlege og medisinsk ansvarlig lege på Lilla Erstagården Barn och ungdomshospice i Stockholm. Lilla Erstagården åpnet i 2010, og har et barnpalliativt team som tar vare på barn og unge i både tidlig og sen palliativ fase, samt i livets slutt. Karin tok i 2015-1016 Palliative Care Education and Practice (PCEP) i palliativ pleie ved Harvard. Hun har gjennom mange år undervist i palliativ pleie av barn og symtomlindring både i Sverige og internasjonalt, eksempelvis for leger på Nordisk kurs for blivande spesialister i palliativ medisin, men også i tverrfaglig videreutdanning i barnepalliasjon ved Oslo Metropolitan University. Karin ønsker å formidle at vi må symptomlindre i et helhetsperspektiv «total pain», men også at at barnet/ungdomen har rett til beste mulige fysiske palliative symptom- og smertelindring, uansett sykdom og kognitive nivå. Foto: Privat

Sikre deg eksklusiv adgang til siste nytt, tilbud og rabatter!

Velg minimum én interesse:
 
Lukk