Karl Heinrik Melle

Om foredragsholderen

Karl Heinrik Melle er psykiater og har arbeidet ved St.Olavs hospital siden 1987. Har har jobbet både på akuttpost, og som avdelingssjef avdeling Brøset hvor han nå er overlege. Har fra 2007 arbeidet i fengselspsykiatrisk poliklinikk, Trondheim fengsel etter at avdeling Brøset fikk ansvar for poliklinikken i 2007. Melle har arbeidet med rettspsykiatri siden 1992, og har vært leder av den rettsmedisinske kommisjon (DRK) fra i 2013. Foto: Psykiatriveka.

Sikre deg eksklusiv adgang til siste nytt, tilbud og rabatter!

Velg minimum én interesse:
 
Lukk