Karoline Skedsmo

Om foredragsholderen

Karoline Skedsmo har særlig kunnskap om:

 • Palliativ omsorg
 • Beslutningsprosesser
 • Simulering
 • Spesialisthelsetjenesten

Hun underviser om:

 • Palliativ omsorg
 • Kommunikasjon
 • Beslutningsprosesser
 • Simulering
 • Lidelse, håp og mening
 • Palliasjon til pasienter med kreftsykdom
 • Palliasjon i spesialisthelsetjenesten

Hennes utdanningsbakgrunn:

 • Pedagogisk basiskompetanse, Lovisenberg diakonale høgskole (LDH)
 • Klinisk veiledning, LDH
 • Master i klinisk helsearbeid, Høgskolen i Buskerud og Vestfold
 • Videreutdanning i palliativ omsorg, LDH
 • Bachelor i sykepleie, (LDH)

Sikre deg eksklusiv adgang til siste nytt, tilbud og rabatter!

Velg minimum én interesse:
 
Lukk