Kirsti Egge Haugstad

Om foredragsholderen

Kirsti er barnesykepleier og leder av Barnesykepleierforbundet - NSF. Hun har jobbet med akutt kritisk og kronisk syke barn og unge og deres familier i 34 år i Oslo universitets sykehus. Kirsti jobber nå på Spesialsykehuset for Epilepsi. Som leder av Barnesykepleierforbundet har barnepalliasjon vært et stort og viktig politisk område for Kirsti. Barnesykepleierforbundet har vært en synlig aktør innen siden Nasjonale retningslinjer for Barnepalliasjon kom i 2017. Barnesykepleierforbundet jobber for at premature, syke nyfødte, barn og unges rettigheter og behov skal få anerkjennelse. Foto: Tidsskriftet Sykepleien

Sikre deg eksklusiv adgang til siste nytt, tilbud og rabatter!

Velg minimum én interesse:
 
Lukk