Kirsti Solheim

Om foredragsholderen

Kirsti Solheim er utdannet psykiatrisk sykepleier. I tillegg til å ha vært pårørende til flere familiemedlemmer har hun også bred erfaring fra arbeid i kommunehelsetjenesten. Hun har skrevet flere fagbøker innen fagfeltet demens (bla. DEMENSGUIDE – holdninger og handlinger i demensomsorgen, 2015/Universitetsforlaget. Hun har også vært ideutvikler og hovedforfatter av studiematerialet tilpasset kommunehelsetjenesten «Eldreomsorgens ABC»/Aldring og helse). Solheim har drevet med kurs- og konsulentvirksomhet gjennom enmannsforetaket KISO Konsult siden 1991 og har vært en mye brukt foreleser i Norge, Sverige og Danmark. Foto: Privat

Sikre deg eksklusiv adgang til siste nytt, tilbud og rabatter!

Velg minimum én interesse:
 
Lukk