Kjell Totland

Om foredragsholderen

Kjell Totland er utdannet psykolog ved Universitet i Oslo i 1975 og har vært medlem av Norsk Psykologforening (NPF) siden 1977. Han har arbeidet 38 år i PP-tjenesten, i Hurum kommune fra 1977 til 1986, og i Asker kommune fra 1986 til 2015. I perioden 1998 til 1999 jobbet han ved Torshov kompetansesenter for sammensatte lærevansker i Oslo, med særlig fokus på ADHD og lignende lærevansker.

Totland jobber i dag som konsulent, og tilbyr kurs, foredrag, veiledning og terapisamtaler til offentlige og private aktører, grupper og enkeltpersoner. Les mer her.

Gjennom yrkeskarrieren har han engasjert seg spesielt i temaene oppvekst, lærevansker, konformitet og mobbing, psykopati og narsissisme, samt religionspsykologi og om Jehovas vitner.

På denne siden finner du oversikt over artikler jeg har skrevet om disse temaene. Artiklene kan kopieres, reproduseres og distribueres for ikke-kommersielt bruk. Ved publisering med henblikk på salg må det innhentes samtykke fra undertegnede. Jeg har også her laget en oversikt over publikasjoner og foredrag jeg har holdt.

Se også her.

Sikre deg eksklusiv adgang til siste nytt, tilbud og rabatter!

Velg minimum én interesse:
 
Lukk