Om foredragsholderen

KJERSTI KARLSEN er psykologspesialist med klinisk fordypning barn og ungdom. Hun har bred klinisk erfaring fra barne- og ungdomsfeltet, både fra 1. og 2. linjetjenesten, både som miljøterapeut og som psykolog siden 1999. Hun har også jobbet mye med fagutvikling og forskningsformidling og er en erfaren foredragsholder. De siste 15 årene har hun bygget opp en solid kunnskap om barn og ungdom med komplekse/alvorlige psykiske lidelser og tilgrensende differensialdiagnoser (psykoser, affektive lidelser, personlighetsforstyrrelser, traumelidelser og autismespekterlidelser), og har også erfaring fra nevropsykologi og med rusmisbruk. Hun bidro med å bygge opp kompetansetjenesten TIPS Sør-Øst (Kompetansesenter for tidlig intervensjon ved psykoser), og hadde der spesielt ansvar for å bygge opp kompetanse på psykoser i BUP i helse Sør-Øst. I denne forbindelse holdt hun også mange kurs i diagnostikk og diagnoseforståelse. Kjersti Karlsen har vært med i Helsedirektoratets utvikling av Retningslinjer for utredning og behandling av psykoselidelser og pakkeforløp ved mistanke om utvikling av psykoselidelser. Hun er forfatter av boken “Alvorlige psykiske lidelser hos barn og ungdom. Psykoser og psykoselignende tilstander”, utgitt på Gyldendal i 2015. Boken har fått gode anmeldelser både av behandlere i spesialisthelsetjenesten, ansatte i 1. linjen og foreldre.

Foto: Privat

Sikre deg eksklusiv adgang til siste nytt, tilbud og rabatter!

Velg minimum én interesse:
 
Lukk