Kristin Frisch Moe

Om foredragsholderen

Kristin Frisch Moe er studieleder for metodefordypningen intersubjektiv psykoterapi med barn og unge i Seksjon for langsgående undervisningsprogram og faglig ansvarlig for innhold og drift av de tre undervisningstilbudene innenfor metoden. I tillegg jobber hun som gruppeleder/ seminarleder for psykologene som går i obligatorisk program.

Kompetanse

Kristin jobber hovedsakelig med videreutvikling av undervisningstilbudet i intersubjektiv metode, såvel som formidling av intersubjektiv teori og metode. Hun er særlig opptatt av skape mulighet for langsgående utviklingsprosesser i terapeututvikling. Det å integrere fagkunnskap med klinisk erfaring og personlig kunnskap er et sentralt mål. Kristin har lengre erfaring med å undervise/ lede læringsgrupper over tid og å bidra til utviklingsfremmende gruppeprosesser, men hun holder også større kursrekker innenfor psykoterapeutisk/ klinisk arbeid. Kristin har mer enn 20 års klinisk erfaring fra kommunehelsetjeneste og spesialisthelsetjenesten for barn og unge. Hun har bred kompetanse innen psykisk helse barn/ ungdom og har lengre erfaring med individuell veiledning og veiledning av fagteam og grupper.

Bakgrunn

Kristin er utdannet psykologspesialist

Sikre deg eksklusiv adgang til siste nytt, tilbud og rabatter!

Velg minimum én interesse:
 
Lukk