Kyrre Dyregrov

Om foredragsholderen

Kyrre Dyregrov er utdannet psykolog ved Universitetet i Aarhus. Han har bred erfaring med psykologisk behandling av voksne, og jobber til daglig med behandling av et bredt spekter milde til moderate psykiske helseplager i lavterskeltilbudet Rask Psykisk Helsehjelp. Særlig behandling av traumer er noe Kyrre jobber mye med. Kyrre har også bred erfaring i å holde mestringskurs. Utover dette har Kyrre god kjennskap til akutthjelp, da han også er faglig ansvarlig i et kommunalt psykososialt kriseteam.

Sikre deg eksklusiv adgang til siste nytt, tilbud og rabatter!

Velg minimum én interesse:
 
Lukk