Lars Lien

Om foredragsholderen

Lien er utdannet lege, med spesialisering i samfunnsmedisin og psykiatri. Han avla sin doktograd i 2003 med en studie av risikofaktorer for psykiske plager hos ungdom. Lars Liens forskningsvirksomhet er blant annet knyttet til rus og somatisk sykdom, behandling og oppfølging av ROP-pasienter og psykisk helse hos ungdom. Han leder en rekke forskningsprosjekter ved NKROP.

Lars har vært med å skrive boken  "Asylsøkere og flyktninger - Psykisk helse og livsmestring" 

Foto: Psykiatriveka.

Sikre deg eksklusiv adgang til siste nytt, tilbud og rabatter!

Velg minimum én interesse:
 
Lukk