Linn Grimstad-Nielsen

Om foredragsholderen

Linn er avdelingsleder ved Voksenopplæringssenteret i Bærum og har i dag ansvaret for noen av skolens utviklingsprosjekter knyttet til bedre integrering. Prosjektet som vil bli presentert på denne konferansen er et samarbeidsprosjekt mellom Voksenopplæringssenteret, Flyktningkontoret og grunnskoler i Bærum, og som har som hovedmål å bedre samarbeidet mellom minoritetsspråklige foreldre, deres barn og skolen.

Sikre deg eksklusiv adgang til siste nytt, tilbud og rabatter!

Velg minimum én interesse:
 
Lukk