Linn-Heidi Hågensen

Om foredragsholderen

Linn-Heidi Hågensen er har de siste 10 årene jobbet som undervisningsinspektør/avdelingsleder i både barneskole, ungdomsskole og videregående skole. Hun er utdannet allmennlærer, rådgiver og sosiallærer, har rektorskolen og videreutdanning i juss for skolesektoren. Nå jobber hun i ungdomsskolen. Linn-Heidi har særlig interesse for relasjonsarbeid og fellesskapsaktiviteter i skolemiljøarbeid, og har klokkertro på at relasjon trumfer alt! Hun er opptatt av nødvendigheten av å jobbe bevisst og systematisk med å forsterke laget rundt eleven, og ser dette som utgangspunkt for ledelse og samarbeid. I en skolehverdag hvor skoleledere stadig utfordres som rettsanvendere, er hun opptatt av å stå støtt i utfordringer knyttet til juridiske perspektiv, og å finne balanse mellom juridisk og pedagogisk skjønn.

Sikre deg eksklusiv adgang til siste nytt, tilbud og rabatter!

Velg minimum én interesse:
 
Lukk