Magdalena Shaw Waage

Om foredragsholderen

Sosionom med master i «Heath Services Management», Australia og i klinisk helse og omsorgsvitenskap. Har jobbet i omsorgsbolig for utviklingshemmede i Karmøy kommune og har videreutdanning i «Forebygging og håndtering av utfordrende atferd hos mennesker med utviklingshemming» ved VID i Sandnes.

Sikre deg eksklusiv adgang til siste nytt, tilbud og rabatter!

Velg minimum én interesse:
 
Lukk