Maiken Marie Jordal

Stipendiat

Maiken Marie Jordal

Om foredragsholderen

Maiken Marie Jordal er utdannet ergoterapeut fra (dengang) Høgskolen i Bergen, og har i tillegg ex. phil., ex. fac. og samfunnsfag med fordypning i globale studier (med vekt på Afrika sør for Sahara). Hennes mastergrad i tverrfaglig helseforskning er fra det medisinske fakultetet UiO, institutt for helse og samfunn. Masteroppgaven er basert i et feltarbeid i en barnehage hvor hun, inspirert av Bruno Latours aktør-nettverksteori og Foucaults diskursbegrep, undersøkte den materielle utformingens virkning på implementering av et prosjekt med hensikt å forene ergonomiske og pedagogiske idealer i en og samme kontekst. Sitt phd-prosjekt har arbeidstittel "Å navigere hverdagsliv når skolebarn er hjemme". Studien er informert av institusjonell etnografi og er en utforskning av det som skjer i skolefraværssaker fra et foreldreståsted, når barnevern er påkoblet. 

Sikre deg eksklusiv adgang til siste nytt, tilbud og rabatter!

Velg minimum én interesse:
 
Lukk