Margunn Bjørnholt

Om foredragsholderen

Margunn Bjørnholt er en internasjonalt anerkjent forsker som arbeider ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) og som professor II ved Universitetet i Bergen. Hun utforsker samspillet mellom samfunnsforståelser, praksiser og institusjoner, og deres innvirkning på det daglige livet. Bjørnholt har avdekket at mange opplever at velferds- og rettsstaten svikter dem, til tross for statens gode intensjoner.

Fra august vil hun være tilknyttet VID Vitenskapelige Høgskole, hvor hun ser frem til å bidra i et miljø som fremmer forskning og kunnskapsutvikling innen velferdsstatens kjerneområder. Bjørnholt har en bred forskningsbakgrunn og har arbeidet med temaer som finansinstitusjoner, ledelse, arbeidsliv, likestilling, migrasjon og vold. Siden 2016 har hun ledet en satsing på voldens kjønnsdimensjoner ved NKVTS.

Foto: VID

Sikre deg eksklusiv adgang til siste nytt, tilbud og rabatter!

Velg minimum én interesse:
 
Lukk