Mari Hagve

Om foredragsholderen

Mari Hagve er direktør for sosial- og barnevernavdelingen hos Statsforvalteren i Oslo og Viken, men skrev boken mens hun var barnevernsjef i Bærum kommune. Hun er spesielt opptatt av ledelse, kvalitetsutvikling og organisasjonskultur, og at ledere har et stort mulighetsrom for å bidra til større åpenhet om barnevernet i samfunnet. 

Foto: Budstikka/Trine Jødal

Sikre deg eksklusiv adgang til siste nytt, tilbud og rabatter!

Velg minimum én interesse:
 
Lukk