Marianne Straume

Om foredragsholderen

Marianne var ferdig utdannet i 1987 og er spesialist i klinisk psykologi med fordypning i barne- og ungdomspsykologi.

Hun ledet i mange år det psykologiske arbeidet med kreftsyke barn og unge og deres familier ved Barneklinikken på Haukeland sykehus. I tillegg til individuell oppfølging av barn og familier hadde hun det faglige ansvaret for samtalegrupper for barn og ungdom som er alvorlig syke, deres søsken og foreldre, samt sorggrupper for foreldre og søsken etter barns dødsfall. I oppfølging av familiene inngikk det et utstrakt samarbeid med sykehuspersonalet og helse og skole på barnets hjemsted over tid.

Siden 1995 har hun arbeidet ved Klinikk for krisepsykologi og har full klinisk praksis her. Klinikken hennes ved KfK omfatter bla psykologisk oppfølging etter kriser, alvorlig sykdom, genetiske sykdommer, behandling av enkle og komplekse traumer og dissosiering, samt komplisert/traumatisk sorg. Marianne Straume bistår regelmessig ved Montebello-senteret som kursleder og foredragsholder.
Hun har hatt flere oppdrag for Unicef i Midtøsten og Tyrkia.

Hun har omfattende undervisnings og veiledningserfaring i Norge og i Sverige og har skrevet flere faglige artikler/bokkapitler.

Foto: KFK

Sikre deg eksklusiv adgang til siste nytt, tilbud og rabatter!

Velg minimum én interesse:
 
Lukk