Marianne V. Trondsen

Om foredragsholderen

Marianne V. Trondsen, seniorforsker og ph.d. i sosiologi, har jobbet som forsker ved senteret siden 2003. Hun har i tillegg en bistilling i BarnsBeste som leder av et nasjonalt, tverrfaglig forskernettverk om barn som er pårørende til foreldre med psykisk sykdom, rusmiddelavhengighet eller alvorlig somatisk sykdom. Hun har tidligere arbeidserfaring fra det psykiske helse- og rusfeltet med forebyggende arbeid rettet mot ungdom. Trondsen ble uteksaminert fra UiT Norges arktiske universitet med hovedfag i sosiologi i 1998, og fullførte sin ph.d. i 2014 ved samme universitet.

Hennes doktorgradsarbeid omhandler betydningen av en internettbasert selvhjelpsgruppe for ungdom med psykisk syke foreldre. Gjennom ulike forskningsprosjekter har hun publisert artikler nasjonalt og internasjonalt om bruk av telemedisin/e-helse til ulike formål, særlig innenfor psykisk helse. Hun har i tillegg skrevet flere bokkapitler og vært redaktør for en antologi utgitt i 2015 om tiltak for barn som er pårørende.

I sin forskning har hun særlig hatt fokus på pasient- og pårørendeperspektiver, og har lang erfaring med bruk av kvalitativ forskningsmetodikk. Hun er også opptatt av forskningsformidling, og holder jevnlig foredrag og undervisning til studenter, forskere og fagfolk innenfor ulike fagdisipliner. Høsten 2016 starter hun opp et treårig postdoktor prosjekt «Å leve med psykisk sykdom: Digitale medier som mestringsverktøy» med både pasienter og pårørende som målgruppe.

Sikre deg eksklusiv adgang til siste nytt, tilbud og rabatter!

Velg minimum én interesse:
 
Lukk