Marit Aure

Professor sosiologi, kjønnstudier ved Universitetet i Tromsø

Marit Aure

Om foredragsholderen

Aure underviser i kvalitative metoder. Hun har ansvar for undervisning i vitenskapsteori og kurs i migrasjon og integrasjon og deltar i annen undervisning. Hun veileder på alle nivå og formidler aktivt i offentligheten.  Aure er også prosjektleder for ’Sustainable Diverse Cities: Innovation in Integration’ 2017-2021 (Cit-egration) finansier av BYFORSK - Norges forskningsråd, 2017-2021. Hun deltar i flere norske og internasjonale forskningsprosjekt. Marit Aure publiserer og redigerer publikasjoner i norske og internasjonale akademiske tidsskrift og bøker, fungerer som reviewer for vitenskapelige tidsskrift, og er intern og ekstern sensor på BA- og MA-nivå og opponent ved phd disputaser.

Sikre deg eksklusiv adgang til siste nytt, tilbud og rabatter!

Velg minimum én interesse:
 
Lukk