Marit Sanner

Leder av Forandringsfabrikken

Marit Sanner

Om foredragsholderen

Marit Sanner er gründer av Forandringsfabrikken. Hun har ledet store undersøkelsesprosjekter og flere fagutviklingsarbeid. Hun har arbeidet i Redd Barna, kommuner og fengsel. Hun har utdanning i antropologi og kulturfag.

Forandringsfabrikken er et lag bestående av profferfabrikkarbeidere og et styre. I Norge finnes det i dag rundt 350 aktive proffer. FF har proffhus og regionskontorer i Vestland, Agder, Rogaland, og Troms og Finnmark, i tillegg til Oslo. Proffer og fabrikkarbeidere jobber tett sammen om arbeidsoppgaver i Forandringsfabrikken. I dag er Forandringsfabrikken organisert som en ideell stiftelse, og Marit Sanner er fabrikkleder. I 2017 åpnet Forandringsfabrikken Kunnskapssenter. I Kunnskapssenteret samles kunnskap fra barn. FF har de siste ti årene hentet inn erfaringer og råd fra barn og unge om hvordan de opplever møtene med skole, psykisk helsevern, barnevern, politi, NAV og rettssystem. Så langt Forandringsfabrikken vet, er dette det første og hittil eneste kunnskapssenteret i Europa med oppsummerte erfaringer og råd, direkte fra barn og unge. Forandringsfabrikken (FF) vil gjøre systemene for barn bedre, gjennom at barn og unge bidrar direkte. Gjennom undersøkelser henter FF systematisk inn erfaringer og råd fra barn og unge, i barnehage, skole, hjelpesystemer, politi og rettssystem. Barn og unge er selv med å presentere kunnskapen fra barn, på utdanninger, i dialoger med fagfolk, politikere og myndigheter – nasjonalt og i regionene. Målet for FF sitt arbeid er at alle systemene som barn møter, skal oppleves trygge og nyttige for dem.  Barns grunnleggende rettigheter til informasjon, privatliv og å få uttale seg fritt skal alltid sikres og deretter skal barnets mening være utgangspunktet for å vurdere barnets beste, etter FNs barnekonvensjon.

Sikre deg eksklusiv adgang til siste nytt, tilbud og rabatter!

Velg minimum én interesse:
 
Lukk