Om foredragsholderen

Marius Storvik er engasjert i å formidle komplekse juridiske emner på en forståelig og interessant måte. Han har formidlet mye forskning gjennom både eksterne foredrag og gjennom media. I tillegg til dette, er han også podkastvert sammen med Gunnar Eriksen for Juss & Jåss, der de diskuterer ulike dommer og deler innsikt i sin forskning og undervisning. Dette viser hans evne til å formidle komplekse juridiske temaer på en lettfattelig måte, noe som gjør det mer tilgjengelig for studenter og allmennheten.

Marius Storvik en bred bakgrunn innen både undervisning og forskning. Hans forskningsinteresser er fokusert på menneskerettigheter, velferdsrett, psykisk helsevern, helserett, barnevernsrett og erstatningsrett. Han er spesielt interessert i å undersøke hvordan disse områdene interagerer og påvirker hverandre, og hvordan de kan bidra til å forbedre livskvaliteten for mennesker. Han deltar også i forskningsrådsprosjektet "The complexity of coercion in child and adolescent psychiatry (CAP)" og et forskningsprosjekt om grensesetting og bruk av tvang overfor barn som bor i fosterhjem.

Marius har også forelest i trygderett, rettssosiologi og European Human Rights Law. Han har erfaring som seminarlærer i emner som statsrett, arverett, erstatningsrett, rettshistorie, velferdsrett, metode og rettssosiologi. I tillegg til å undervise ved Det juridiske fakultet, har han også undervist i fag som helserett, menneskeretter, etikk, barnevernrett og forskningsformidling ved andre fakulteter på UiT.

Han har veiledet mer enn 30 masteroppgaver i rettsvitenskap og er bi-veileder for to phd studenter."

 

Foto: UiT

Sikre deg eksklusiv adgang til siste nytt, tilbud og rabatter!

Velg minimum én interesse:
 
Lukk