May Helen Austad

Om foredragsholderen

May Helen Austad er prosjektleder for Vil og Kan, et prosjekt som skal utvikle arbeidslivsfaget på ungdomstrinnet i Lindesnes kommune basert på erfaringer fra Lindesneslosens metodikk for inkludering av ungdom i skole og arbeidsliv. I denne forbindelse tar hun en doktorgrad i pedagogikk ved Universi tetet i Agder. Hun har flere års erfaring fra Lindesneslosen og som foreleser og kursholder innenfor fagfeltet inkluderingskompetanse. Hun har grunnutdannelse som pedagog med videreutdanning innen spesialpedagogikk og karriereveiledning.

Foto: Privat

Sikre deg eksklusiv adgang til siste nytt, tilbud og rabatter!

Velg minimum én interesse:
 
Lukk