Mia Vabø

Om foredragsholderen

Mia Vabø er sosiolog og har lang erfaring som forsker og forskningsleder ved NOVA, Senter og velferds- og arbeidslivsforskning ved OsloMet. Hun har deltatt i flere internasjonale forskernettverk og prosjekter, blant annet en nordisk survey blant helsefagarbeidere (NORDCARE I og II). Hun har initiert og ledet en rekke større NFR-prosjekter som har undersøkt hvordan arbeidshverdagen i helse- og omsorgstjenestene preges av skiftende styringstrender og arbeidsformer. Hennes forskning er for tiden rettet mot arbeids- og læringsbetingelser i helse og omsorgstjenestene – hvordan politiske, kulturelle og institusjonelle endringer skaper rammer for arbeid og læring på arbeidsplassen. Foto: OsloMet

Sikre deg eksklusiv adgang til siste nytt, tilbud og rabatter!

Velg minimum én interesse:
 
Lukk