Natasha Kjærstad Pedersen

Daglig leder og fagansvarlig i Foreningen for barnepalliasjon

Natasha Kjærstad Pedersen

Om foredragsholderen

Natasha Kjærstad Pedersen er grunnlegger  og  generalsekretær for den eneste organisasjonen i Norden som jobber for barnepalliasjon: Foreningen for barnepalliasjon FFB. Hun er utdannet teolog og helsefagarbeider og har gjennomført en hel rekke internasjonale kurs og e-læring i barnepalliasjon de siste åtte årene, samt en modul i palliativ medisin til barn på masternivå i Cardiff. Natasha satt også i en internasjonal utviklingskomite i «International Children’s Palliative care Network – ICPCN» som jobber for barns rett til palliasjon globalt fra 2011 og fem til sommeren 2016. Hun har vært styremedlem i Elisabeth Kübler Ross Foundation fra 2013, men er fremdeles med som medlem i Advisory Council. I mai 2019 ble hun valgt inn som Board of Directors for «European Association for Palliative Care» (EAPC). Det er første gang en person fra barnepalliasjon kommer inn i styret til EAPC og hun er også den første nordmann i styret der, siden Professor dr Stein Kassa som satt der frem til 2007. I EAPC sitter  Natasha også i arbeidsgruppen for barnepalliasjon samt også i arbeidsgruppen som jobber for å bedre palliasjon til LGBT. 

Hun har gitt ut boken «den lilla ballongen», skrevet en hel rekke fagartikler og innlegg om barnepalliasjon nasjonalt og internasjonalt i ulike fagtidsskrifter og samfunnsdebatter. Hun holder foredrag, kurs og undervisning på høyskoler, universitet og i kommuner om temaet barnepalliasjon og var representant i utarbeidelse av nasjonale faglige retningslinjer for lindrende behandling for barn i Helsedirektoratet som ble ferdig våren 2016, og var med i referansegruppen i Helsedirektoratet som jobbet med Fagrapport i lindrende behandling. Hun satt også i ekspertutvalget for Arbeids og Sosialdepartementet som fikk i oppdrag å identifisere og anbefale forbedringer i NAV. I desember 2014 gav hun ut et 60 siders informasjons- og opplysningshefte om barnepalliasjon gjennom FFB, samt at hun var ansvarlig for arbeidet med den norske utgave av fagboken Oxford Textbook i barnepalliasjon sammen med kommuneforlaget. «Grunnboken i barnepalliasjon» ble utgitt i oktober 2016. Hun var også redaktør for det Nordiske tidsskriftet i barnepalliasjon. Natasha var også ansvarlig redaktør for boken «berørt – historier om ventesorg» samt at hun også er redaktør for hjemmesiden og ventesorg.no

Natasha har også vært ansvarlig for det faglige programmet og i gjennomføringen av den første konferansen i barnepalliasjon i Norge i 2012, samt også den Nordiske kongressen i barnepalliasjon i 2015. I tillegg så gjennomfører hun en hel rekke fagdager  og foredrag i barnepalliasjon rundt omkring i landet. Natasha har også bred erfaring med å lede ulike sessioner på internasjonale kongresser i palliasjon samt at hun også vurderer abstracts til ulike kongresser og har god erfaring med å lede sessioner under internasjonale kongresser.

I begynnelsen av november i 2015 var hun invitert til å delta i et ekspertpanel i Roma der hun var med på å utarbeide en global veileder for barns rett til åndelig omsorg i barnepalliasjon. I mai 2016 oppnevnte regjeringen et NOU arbeid i palliasjon der Natasha satt som representant for barnepalliasjon. Dette arbeidet ble overlevert helseministeren i desember 2017. og ledet til arbeidet med Norges første stortingsmelding innen lindrende omsorg!

Hun er «barnepalliasjonens mor» i Norge og er kjent for å være svært faglig dyktig, profesjonell, og har et stort internasjonalt nettverk. En veldig god og trygg formidler av kunnskap i barnepalliasjon, som får mange gode tilbakemeldinger. Natasha er også ansvarlig for en rekke projekter og leder også nå arbeidet med etableringen av Norges første barnehospice - Andreas Hus.

Sikre deg eksklusiv adgang til siste nytt, tilbud og rabatter!

Velg minimum én interesse:
 
Lukk