Nina Christine Dahl

Om foredragsholderen

Nina Christine Dahl jobber i Bufdir. Før dette jobbet hun i Stiftelsen SOR med utvikling av elæringskurs om TryggEst for Bufdir.

Hun har også vært rådgiver i Tromsø kommune, knyttet til håndtering av vold, overgrep og omsorgssvikt mot risikoutsatte voksne, og har vært ansatt ved Høgskulen på Vestlandet. Hun har en mastergrad fra NTNU i funksjonshemming og samfunn og har skrevet masteroppgave om avhør av personer med utviklingshemming. Dahl har tidligere vært rådgiver i politiet i Tromsø ved Statens barnehus og var med på utarbeidelsen av prosjektet «TryggEst - vern mot risikoutsatte voksne» hos Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

Hun har skrevet to fagbøker som ble utgitt på Universitetsforlaget:

Vold, overgrep og omsorgssvikt mot risikoutsatte voksne

Utviklingshemming og seksuelle overgrep

Foto: Sigrid Dahl

Sikre deg eksklusiv adgang til siste nytt, tilbud og rabatter!

Velg minimum én interesse:
 
Lukk