Øystein Sæbø

professor

Øystein Sæbø

Om foredragsholderen

Øystein arbeider innenfor informasjonssystemer, ett fagfelt som handler om hvordan vi arbeider smartest mulig for å utnytte teknologi. Hans forskningsinteresser er knyttet til IT i offentlig sektor, med fokus på eDialog og hvordan vi kan involvere innbyggere i offentlige tjenester og i politikkutforming. Han er interessert i hvordan nettsamfunn knyttet til politisk dialog organiseres og endres som en konsekvens av teknologisk utvikling. I tillegg arbeider han med hvordan IKT kan bidra til vekst og utvikling i utviklingsland, med prosjekter i Tanzania, Indonesia og Nepal. Øystein er også involvert i UiAs satsing på bruk av digitale læringsmidler i undervisningen. 

Sikre deg eksklusiv adgang til siste nytt, tilbud og rabatter!

Velg minimum én interesse:
Lukk