Øyvind Hellang

Om foredragsholderen

Øyvind Hellang er seniorforsker og prosjektleder ved NORCE Norwegian Research Centre og i PhD programmet ved informasjonssystemer ved Universitetet i Agder (UiA). Han har en master i informasjonssystemer fra UiA og har vid erfaring fra endringsledelse i offentlige organisasjoner støttet av ny teknologi gjennom sitt arbeid som IT konsulent i Lyngdal kommune og Accenture AS, og som forvaltningsrevisor i Agder kommunerevisjon. Hans forskningsfelt er gevinstrealisering og prosessendring (tjenestedesign) i offentlig sektor. Han har vært medforfatter av publikasjoner som KS’ «Gevinstkokebok for IKT-prosjekter i norske kommuner» og læreboken «Gevinstrealisering og offentlige IKT-investeringer». Han er sertifisert i PRINCE2 Foundation.

Foto: Norce

Sikre deg eksklusiv adgang til siste nytt, tilbud og rabatter!

Velg minimum én interesse:
 
Lukk