Pål Henriksen

Om foredragsholderen

Pål Henriksen er barne- og ungdomspsykiater og jobber til daglig som overlege ved Regional seksjon for spiseforstyrrelser (RASP) ved Oslo universitetssykehus, Ullevål. Han har også lang erfaring fra barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker (BUP) og har jobbet innen privat barnevern. Han holder jevnlig kurs innen barnepsykiatri og ungdomspsykiatri ved Regionsenter for barn og unges psykiske helse (RBUP) Øst og Sør.

Foto: Knut Ivar Aarstein

Sikre deg eksklusiv adgang til siste nytt, tilbud og rabatter!

Velg minimum én interesse:
 
Lukk