Pål Molander

Direktør STAMI

Pål Molander

Om foredragsholderen

Er direktør ved Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI). STAMI er det nasjonale forskningsinstituttet og kompetanseorganet innenfor arbeidsmiljø- og helseområdet i Norge, og er en statlig etat med særskilte fullmakter underlagt Arbeids- og sosialdepartementet. Molander er en mye benyttet foredragsholder på arbeidslivsfeltet i Norge, han er oppnevnt i en mengde råd, utvalg og komitéer på arbeidsmiljøområdet i Norge og internasjonalt, og har blant annet ledet ekspertgruppen oppnevnt av Arbeids- og sosialdepartementet som gikk gjennom status for og foreslo fremtidige modeller for fremtidens bedriftshelsetjeneste (BHT).

Sikre deg eksklusiv adgang til siste nytt, tilbud og rabatter!

Velg minimum én interesse:
 
Lukk