Patrick A. Vogel

Om foredragsholderen

Patrick A. Vogel er professor i klinisk voksen psykologi ved Psykologisk Institutt. Spesialist i klinisk psykologi, Norsk Psykologforening. Forsker på psykiske lidelser,  spesielt i utvikling av nye behandlingsmetoder basert på kognitiv atferdsterapi og metakognitiv terapi. Deltatt i flere prosjekter på behandling av depresjoner, personlighetsforstyrrelser, og angstlidelser. Har ledet flere prosjekter innenfor behandling av tvangslidelser (OCD). Nylig har han gjennomført to studier hvor videokonferanseteknologi har vært anvendt som ledd i vellykket behandling av tvangslidelser. Leder også en studie hvor psykologi studentterapeuter anvender metakognitive terapimetoder i behandling av sosial fobi hos voksne. I tillegg er han en av lederne av et longitudinelt prosjekt som studerer hva som er viktig i utviklingen av terapeutiske ferdigheter blant våre studenter. 

Foto: NTNU

Sikre deg eksklusiv adgang til siste nytt, tilbud og rabatter!

Velg minimum én interesse:
 
Lukk