Reidun Ingebretsen

Om foredragsholderen

Reidun Ingebretsen er forsker og spesialist i klinisk gerontopsykologi og samfunnspsykologi. Innen aldersforskning har hun arbeidet mye med spørsmål knyttet til omstillinger og mestring i livet; funksjonssvikt, tap av nærstående, demensutvikling og familieomsorg. I de senere årene har hun hatt flere prosjekter om eldre innvandreres og pårørendes situasjon.

Sikre deg eksklusiv adgang til siste nytt, tilbud og rabatter!

Velg minimum én interesse:
 
Lukk