Rikke A. Torgersen

Om foredragsholderen

Rikke har Bachelor i spesial pedagogikk (UiT), mastergrad i funksjonshemming og samfunn (NTNU). Jobbet innen tjenester for personer med utviklingshemming i 17 år, først som miljøterapeut og de siste 6 årene innen fag- og tjenesteutvikling. Hun har ledet et prosjekt hvor det ble utviklet e-læringskurs om lindrende omsorg og behandling til personer med utviklingshemming, samt opplæringsfilmer om smertekartlegging.

Foto: Bitten Munthe-Kaas

Sikre deg eksklusiv adgang til siste nytt, tilbud og rabatter!

Velg minimum én interesse:
 
Lukk