Rikke Høgsted

Om foredragsholderen

Krisepsykolog, forfatter og foredragsholder samt leder og stifter av Institut for Belastningspsykologi. Rikke har skrevet en lang rekke bøker, blant annet ”Grundbog i belastningspsykologi – forebyggelse af primær og sekundær traumatisering ved psykisk krævende arbejde” (2018) og utviklet ”Digitalt Grundkursus i Belastningspsykologi” (2020), som mange både små og store arbeidsplasser i Danmark allerede har gjennomført. Dette kurset er også er sentralt i et stort sykefraværsprosjekt, som blir evaluert av "Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø" i Danmark. I den senere tid har Rikke utviklet ”Digitalt Grundkursus i Psykologisk Tryghed” (november 2022) som har fått en varm mottakelse på høyrisikoarbeidsplasser i Danmark.

Rikke har, som både leder og medarbeider, en bred og dyptgående erfaring i arbeidet med psykososiale risikoerarbeidsplasser og har løst krisepsykologiske oppgaver i inn- og utland, samt arbeidet i blant annet Dansk Røde Kors, Kræftens Bekæmpelse, Det Danske Forsvar, Falck Healthcare og Region Hovedstadens Psykiatri.

Foto: Belastningspsykologi.dk

Sikre deg eksklusiv adgang til siste nytt, tilbud og rabatter!

Velg minimum én interesse:
 
Lukk