Siw Lauritzen

Om foredragsholderen

Siw Lauritzen leder NAV Arbeidslivssenter Nordland, et ressurs- og kompetansesenter som yter bistand til arbeidslivet for at målene i Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) skal oppnås. IA-avtalen skal skape et arbeidsliv med plass til alle gjennom å forebygge sykefravær og frafall og på denne måten bidra til å øke sysselsettingen.  

Sikre deg eksklusiv adgang til siste nytt, tilbud og rabatter!

Velg minimum én interesse:
 
Lukk