Solveig Nyborg

Om foredragsholderen

Siden 2011 har Solveig Nyborg engasjert seg fulltid i kompetanseutvikling, undervisning, lærmiddelutvikling og kursvirksomhet innen en pedagogisk grunnlagstenkning kalt Systematisk begrepsundervisning eller nyborgpedagogikk. Fokuset i denne pedagogiske tilnærmingsmetoden ligger på de grunnleggende begrepenes avgjørende rolle for oppfattelse, tenkning og læring med forståelse. Nyborg har over mange år sett at systematisk undervisning av slike begreper gir barn og unge styrkede læreforutsetninger og ny motivasjon for læring. Målet er å se denne praksisen implementert i alle norske skoler og barnehager.

Sikre deg eksklusiv adgang til siste nytt, tilbud og rabatter!

Velg minimum én interesse:
 
Lukk