Stefan C. Hardonk

Om foredragsholderen

Stefan C Hardonk er assisterende professor i funksjonshemmingsstudier ved Universitetet på Island, Island. Han har en MA-grad i sosiologi og en doktorgrad i sosiale helsevitenskaper ved Vrije Universiteit Brussel, Brussel, Belgia. Hans forskning er plassert innenfor funksjonshemmingsstudier, mer spesifikt på områdene barndomsfunksjonshemming, døvhet og sysselsetting av funksjonshemmede. I sitt arbeid anvender han kritisk teori fra samfunnsvitenskapene og funksjonshemmingsstudier. Stefan har spesiell interesse for erfaringene og identitetene til døve og hørselshemmede barn og deres foreldre, noe som også var temaet for hans doktorgradsforskning og hans postdoktorale Marie Curie-stipend

Sikre deg eksklusiv adgang til siste nytt, tilbud og rabatter!

Velg minimum én interesse:
 
Lukk