Stein Jonny Valstad

Om foredragsholderen

Stein Jonny Valstad: Førsteamanuensis ved Høgskolen i Nord-Trøndelagavdeling for økonomi, organisasjon og ledelse. Valstad har studert organisasjonsidentitet og endring av identitet som en faktor i organisasjonsutviklingsprosesser. Følelsenes – emosjonens – betydning for arbeidet med organisasjonsidentitet står sentralt i Valstads dr.gradsavhandling i 2010. Han har mange års erfaring som operativ leder og konsulent innen organisasjon og ledelse. Stein Jonny Valstad er klinisk psykolog og organisasjonspsykolog. Han har bidratt i flere bøker om ledelse, underviser på SEVU-PPTs  lederutdanning, og er også foredragsholder på noen av høstens øvrige andre konferanser for PPT.

Sikre deg eksklusiv adgang til siste nytt, tilbud og rabatter!

Velg minimum én interesse:
 
Lukk