Stian Orm

Om foredragsholderen

Stian har selv en autismespekterdiagnose. Etter at Stian i forbindelse med sin 18-årsdag arrangerte en stor autismekonferanse har han blitt mye brukt som kurs- og foredragsholder. Han har drevet med kursing, veiledning og undervisning av fagfolk og studenter, samt psykoedukasjon og støttesamtaler for personer som selv har autisme og foreldre. Han ble tildelt Benedichtes minnepris 2016 for å bidra til økt kunnskap om autisme og Asperger syndrom. Stian har en bachelorgrad i psykologi med fordypning i utviklingspsykologi og støttefag i spesialpedagogikk/pedagogikk. Han holder for tiden på med en mastergrad i psykologi med fordypning i utviklingspsykologi og forebygging av barn og unges psykiske vansker. Stians faglige interesser er innenfor sosial kognisjon og kognitiv utvikling hos personer med ASD, intervensjoner for å fremme sosial, emosjonell og kognitiv kompetanse hos barn, unge og voksne med ASD og det “autistiske perspektiv” i utformingen av tiltak og tjenester. Du finner en oversikt over Stians publikasjoner og faglige bidrag her: https://app.cristin.no/persons/show.jsf?id=1080638

Sikre deg eksklusiv adgang til siste nytt, tilbud og rabatter!

Velg minimum én interesse:
 
Lukk