Stian Overå

Om foredragsholderen

Stian Overå har doktorgrad i sosialantropologi fra Universitetet i Oslo. Han har mye erfaring med forskning på barn- og ungdomstid, skole, helse, rus og digital mediebruk. Avhandlingen hans Kjønn – barndom – skoleliv fra 2013 tar for seg ulike former for sosial og faglig inkludering og ekskludering i barneskolen

Siden 2013 har Stian jobbet som spesialrådgiver ved Kompetansesenter Rus - Region Øst, som er ett av syv regionale kompetansesentre innen rusfeltet.

Høsten 2020 startet han på sitt postdoktorprosjekt handler om unge menneskers erfaringer fra e-sportverdenen (konkurranseorientert dataspilling). I årene fremover skal han undersøke hvilke slags utfordringer og muligheter gamere møter innen e-sportmiljøet, og hvordan gaming farger andre arenaer i livet, slik som helse og trivsel, skole og utdanning og sosiale relasjoner

Sikre deg eksklusiv adgang til siste nytt, tilbud og rabatter!

Velg minimum én interesse:
 
Lukk