Svein Øverland

Psykologspesialist

Svein Øverland

Om foredragsholderen

Svein Øverland er en engasjert og energisk psykolog, som har lang erfaring med å jobbe med de farlige og voldelige.  Han arbeider som assisterende seksjonssjef ved Sentral fagenhet for tvungen omsorg, der han har ansvar for risikovurderinger; hva er det vi må passe på, får de dømte lov til å gå ut eller ikke, undersøke hvilken behandling som kan gjennomføres for å gjøre de mindre farlige.

I tillegg arbeider han på forvaringsanstaltene; Ila og Bredtvedt. Hans psykologrolle der er i hovedsak ikke behandling, men å gjøre risikoanalyser, trusselvurderinger, oppgaver for retten og innstillinger til kriminalomsorgen. Fangene under forvaring lider ofte av en personlighetsforstyrrelse, og da ofte psykopati, som det foreligger lite evidensbasert behandling for.

Sikre deg eksklusiv adgang til siste nytt, tilbud og rabatter!

Velg minimum én interesse:
Lukk