Om foredragsholderen

Blandhol er dr. juris og professor ved Det juridiske fakultet i Oslo. Han har forsket på og undervist om forhandlinger i en årrekke, og har betydelig praktisk erfaring fra arbeid som advokat, mekler og rådgiver. Blandhol har også en mastergrad i psykologi, og han har vært gjesteforsker ved Program of Negotiation ved Harvard University der råutkastet til boken Smarte forhandlnger ble skrevet. (Kilde: Universitetsforlaget) Foto: Sigurd Mathiesen

 

Sikre deg eksklusiv adgang til siste nytt, tilbud og rabatter!

Velg minimum én interesse:
 
Lukk