Tatiana Maximova-Mentzoni

Om foredragsholderen

Arbeidsinkludering av innvandrere er mitt hennes forskningsfelt. Tatiana forsker på både arbeidsrettede tiltak og inkludering på arbeidsplassen. På Arbeidsforskningsinstituttet inngår hun i forskningsgruppen "Mestring, arbeid og mangfold". Hun er også tilknyttet faggruppen "Arbeidsliv, arbeidsgivere og arbeidsmarked" i HIOAs Kompetansesenter for arbeidsinkludering .
Tatiana har master i ledelse og en PhD i bedriftsøkonomi fra Universitetet i Nordland med strategi og organisasjonsutvikling som hovedfag. Før hun kom til AFI jobbet jeg i flere år som seniorrådgiver i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet. Foto: Privat

Sikre deg eksklusiv adgang til siste nytt, tilbud og rabatter!

Velg minimum én interesse:
 
Lukk