Thomas Knutzen

Om foredragsholderen

Thomas er daglig leder for IPS Norge AS og er hovedansvarlig for digitale verktøy, opplæring og evalueringer. Han har erfaring fra rusomsorgen, NAV og attføringsbransjen. Thomas er sertifisert jobbspesialist, metodeveileder og instruktør gjennom The IPS Employment Center og har jobbet operativt med IPS på alle nivåer, samt jobbet som instruktør og ansvarlig for implementering på nasjonalt nivå. Med over 150 kvalitetsevalueringer, mer enn 2000 elever på kurs og utdanning og flere publiserte forskningsartikler nasjonalt og internasjonalt er han en av Europas mest erfarne IPS-spesialisterHan har også vært ansvarlig for å oversette fagboken «Individual Placement and Support: en praktisk veileder»

Sikre deg eksklusiv adgang til siste nytt, tilbud og rabatter!

Velg minimum én interesse:
 
Lukk