Thomas Nordahl

Om foredragsholderen

Thomas Nordahl jobber ved Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk, Senter for praksisrettet utdanningsforskning ved Høgskolen i Innlandet. Professoren har vært mye i offentligheten de senere år, særlig gjennom ekspertgruppen han ledet, samt rapporten: «Inkluderende fellesskap for barn og unge».  Hovedtyngden i rapporten var en kritisk beskrivelse av dagens situasjon med tanke på en spesialundervisning som ikke virker godt nok etter hensikten. Foto: Fagfokus

Sikre deg eksklusiv adgang til siste nytt, tilbud og rabatter!

Velg minimum én interesse:
 
Lukk