Tonje Fyhn

Om foredragsholderen

Tonje Fyhn, PhD, er forsker II og leder forskningsgruppen Arbeidsliv og inkludering (Worklife and inclusion). Fyhn har skrevet doktorgradsavhandlingen "Barriers and facilitators to increasing work participation among people with moderate to severe mental illness", som fokuserer på hva som hemmer og fremmer arbeidsdeltakelse blant personer som er i behandling for psykisk sykdom. Hennes hovedinteresser inkluderer arbeidsdeltakelse blant personer med psykisk sykdom, fysisk funksjonsnedsettelse, eller innvandrerbakgrunn; arbeidsgiverperspektivet i rekrutteringsprosessen; og ungt utenforskap. Metodisk har hun erfaring med effekt- og prosessevalueringer, mixed methods, og er opptatt av forskningsformidling. Foto: Rune Rolvsjord, NORCE

Sikre deg eksklusiv adgang til siste nytt, tilbud og rabatter!

Velg minimum én interesse:
 
Lukk