Tor-Johan Ekeland

Om foredragsholderen

Utdanning

  • Cand. psychol., Universitetet i Bergen
  • Dr.philos., Universitetet i Bergen

Forsking og interessefelt

  • Psykisk helsevern - kunnskapsgrunnlag, recovery
  • Vitskapsteori
  • Medikalisering og psykologisering
  • Profesjonsutøving, kunnskap og nyliberal styring
  • Identitet, makt og sosialisering i nyliberal kontekst
  • Familevern, konflikt og mekling

Undervisning og rettleiing

  • Master i helse- og sosialfag: Meistring og myndigjering
  • PhD i helse- og sosialfag: Profesjonsutøvelse - vilkår og utvikling (Programleiar)

Sikre deg eksklusiv adgang til siste nytt, tilbud og rabatter!

Velg minimum én interesse:
 
Lukk