Om foredragsholderen

Trond H. Diseth (f. 1957) er avdelingsoverlege og professor dr.med. ved Avdeling for barn og unges psykiske helse på sykehus, Barne- og ungdomsklinikken, Oslo universitetssykehus Rikshospitalet og Universitetet i Oslo. Han er spesialist i barne- og ungdomspsykiatri og har vært ansatt ved Barneklinikken, Rikshospitalet siden 1990. Han har her nærmere 30 års klinisk og forskningserfaring vedrørende tverrfaglig, helhetlig utredning, behandling og oppfølging av alvorlig og/eller kronisk somatisk syke barn/unge og deres familier, samt ulike sammensatte psykosomatiske tilstandsbilder. Disse områdene krever en helhetlig biopsykososial tilnærming hvor også stress- og traume-perspektivet står sentralt. Han arbeider for økt og tett samarbeid mellom barne- og ungdomspsykiatri, pediatri og habilitering. Foto: Fagfokus 

Sikre deg eksklusiv adgang til siste nytt, tilbud og rabatter!

Velg minimum én interesse:
 
Lukk