Trond DisethTilgjengelig for booking!

dr.med, avdelingsoverlege

Trond Diseth

Om foredragsholderen

Trond H. Diseth (f. 1957) er avdelingsoverlege og professor dr.med. ved Avdeling for barn og unges psykiske helse på sykehus, Barne- og ungdomsklinikken, Oslo universitetssykehus Rikshospitalet og Universitetet i Oslo. Han er spesialist i barne- og ungdomspsykiatri og har vært ansatt ved Barneklinikken, Rikshospitalet siden 1990. Han har her nærmere 30 års klinisk og forskningserfaring vedrørende tverrfaglig, helhetlig utredning, behandling og oppfølging av alvorlig og/eller kronisk somatisk syke barn/unge og deres familier, samt ulike sammensatte psykosomatiske tilstandsbilder. Disse områdene krever en helhetlig biopsykososial tilnærming hvor også stress- og traume-perspektivet står sentralt. Han arbeider for økt og tett samarbeid mellom barne- og ungdomspsykiatri, pediatri og habilitering.

Sikre deg eksklusiv adgang til siste nytt, tilbud og rabatter!

Velg minimum én interesse:
 
Lukk