Trond Ullenes

Om foredragsholderen

Trond er en sterk og levende formidler, som er opptatt av å skape kontakt med publikum. Humor og tankevekkende eksempler er viktige ingredienser i hans foredrag, kombinert med faglig tyngde. Han bevisstgjør og utfordrer. Målet er å skape læring, begeistring og personlig handlekraft, samt gi konkrete tips og verktøy som deltakerne kan ta i bruk umiddelbart. Trond har bakgrunn som leder, tillitsvalgt og verneombud både fra privat og offentlig virksomhet, og kjenner næringslivet særdeles godt. Han har omfattende utdanning som coach fra Norge og Storbritannia, og har reist rundt i verden og lært fra de mest anerkjente psykologer, motivatorer og coacher internasjonalt. Han er sertifisert trener i Ikkevolds-kommunikasjon/Kontaktskapende kommunikasjon ved Center for Nonviolent Communication

Inspirasjon, motivasjon, empatisk og tydelig kommunikasjon, bygging av suksess-kultur, mental trening, coaching, konflikthåndtering, omstillingsevne, personlig handlekraft og lagspill er nøkkel-kompetanse.Trond har solid erfaring med å snu frustrasjoner og skape ny entusiasme og kraft hos enkeltpersoner og i prestasjons- og arbeidsgrupper, samt som mekler og rådgiver i personalkonflikter. Han er forfatter av boken Bli en inspirator (Commentum 2016). Foto: trondullenes.no/

Sikre deg eksklusiv adgang til siste nytt, tilbud og rabatter!

Velg minimum én interesse:
 
Lukk