Vigdis Sveinsdottir

Om foredragsholderen

Forsker innenfor (psykisk) helse og arbeidsliv, i forskningsgruppen Arbeidsliv og inkludering (ALI). Mye av hennes arbeid handler om effektevalueringer av tiltak for ulike marginaliserte grupper, i hovedsak ved bruk av metoden Individuell jobbstøtte (IPS). Vigdis har hatt hovedfokus på unge som står utenfor skole og arbeidsliv, og leder NORCE sin satsning på Ungt utenforskap.

Hennes PhD-prosjekt var en randomisert kontrollert studie for unge i fare for tidlig uførhet, grunnet ulike sosiale eller helserelaterte problemer. Dette er en viktig og sårbar gruppe som står i fare for å bli ekskludert fra arbeidslivet, og studien viste at IPS var en effektiv metode for å hjelpe denne gruppen ut i lønnet arbeid. I ettertid har hun jobbet med liknende prosjekter knyttet til flyktninger i Bergen, og personer med kroniske smertelidelser i Oslo-området.

Vigdis sin interesse for medikamentfrie tiltak for å bedre psykisk helse strekker seg for øvrig utover arbeidslivet. Hun er også en del av GAMUT, som prosjektleder for den internasjonale multisenterstudien Music Interventions for Dementia and Depression in ELderly care (MIDDEL). Prosjektets nettside: https://middel-project.eu

Foto: Norce

Sikre deg eksklusiv adgang til siste nytt, tilbud og rabatter!

Velg minimum én interesse:
 
Lukk