Wenche Bekken

Om foredragsholderen

Wecneh Bekken er førsteamanuensis ved Institutt for sosialfag. Hennes arbeid retter seg mot sosialt arbeid i helsekontekster, profesjonsutøvelse i samarbeid med barn og unge med funksjonsnedsettelser, deres overgang til voksenlivet og mulighet for deltakelse i samfunnet på linje med andre. I arbeidet utforskes biomedisinske kunnskapssyn og normalitetsoppfatninger hos profesjonsutøvelse. For å belyse disse spørsmålene fokuseres det på erfaringer fra hverdagslivene til unge, og relasjoner mellom profesjoners tjenesteyting og unge som brukere av tjenester. Bekken er også interesert i sosiale ulikheter i helse for barn og unge. Hun underviser i sosialfaglige perspektiver på masterstudiet. Foto: Oslomet.no

Sikre deg eksklusiv adgang til siste nytt, tilbud og rabatter!

Velg minimum én interesse:
 
Lukk